• Brolių Šabsajų grupė, Druskininkai, 1934Brolių Šabsajų grupė, Druskininkai, 1934
  • Orkestro muzikantai Balachnoje (Rusija), 1943Orkestro muzikantai Balachnoje (Rusija), 1943
Koncerto afiša, 1943Koncerto afiša, 1943

Muzikos įrašai

0:003:31