• „Nemuno žiburiai“, 1966.   Iš kairės: Liudas Šaltenis, Jonas Cijūnėlis. Iš asm. Jono Cijūnėlio archyvo 
„Nemuno žiburiai“, 1966. Iš kairės: Liudas Šaltenis, Jonas Cijūnėlis. Iš asm. Jono Cijūnėlio archyvo
  • „Nemuno žiburiai“, 1967. Iš dešinės: Jonas Cijūnėlis, Vladimiras Tarasovas. Iš asm. Vladimiro Tarasovo archyvo
 „Nemuno žiburiai“, 1967. Iš dešinės: Jonas Cijūnėlis, Vladimiras Tarasovas. Iš asm. Vladimiro Tarasovo archyvo
Ansamblis „Tulpė“, 1963. Centre–Vida Tiškuvienė-Rekienė (vb). 
 Iš asm. Jono Snieškos archyvoAnsamblis „Tulpė“, 1963. Centre–Vida Tiškuvienė-Rekienė (vb). Iš asm. Jono Snieškos archyvo

Muzikos įrašai

0:003:31