• Balys Žiūraitis, 1967.  Iš asm. Audronės Žiūraitytės archyvoBalys Žiūraitis, 1967. Iš asm. Audronės Žiūraitytės archyvo
  • Grupė „Bočiai“. Iš kairės: Saulius Šiaučiulis, Raimondas Katinas, Balys Žiūraitis, Tomas Leiburas.
 Iš asm. Tomo Leiburo archyvo Grupė „Bočiai“. Iš kairės: Saulius Šiaučiulis, Raimondas Katinas, Balys Žiūraitis, Tomas Leiburas.
    Iš asm. Tomo Leiburo archyvo
Ansamblis „Nemuno žiburiai“, 8-asis deš. Centre – Balys Žiūraitis.
 Iš asm. Kazimiero Šiaulio archyvoAnsamblis „Nemuno žiburiai“, 8-asis deš. Centre – Balys Žiūraitis. Iš asm. Kazimiero Šiaulio archyvo

Muzikos įrašai

0:003:31