• „Hofmeklerbandas“, 1930. Iš asm. Natty Hofmekler anchyvo„Hofmeklerbandas“, 1930. Iš asm. Natty Hofmekler anchyvo
  • Jašos Levinsono orkestras, XX a. 4-asis deš.
Iš asm. Algirdo Motiekos archyvoJašos Levinsono orkestras, XX a. 4-asis deš.
    Iš asm. Algirdo Motiekos archyvo
Danieliaus Pomeranco orkestras, apie 1938. 
Iš asm. Danos Mazurkevich archyvoDanieliaus Pomeranco orkestras, apie 1938. Iš asm. Danos Mazurkevich archyvo

Muzikos įrašai

0:003:31